Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens
Artikel 2 - Prijzen
Artikel 3 - Bestellen
Artikel 4 - Betaling
Artikel 5 - Levering, levertijd
Artikel 6 - Retourneren van bestelling
Artikel 7 - Voorwaarden van goede retournering
Artikel 8 - Beeld- en tekstmateriaal
Artikel 9 - Privacy
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Intelectueel Eigendom, content site
Artikel 14 - Bindend


Artikel 1 - Bedrijfsgegevens
Tjerra
Graadt van Roggenweg 91 - 1, 3531AG Utrecht, Nederland
Emailadres: info@tjerra.nl
Telefoonnummer: +31 623716418
KvK-nummer: 77823109
BTW-nummer: NL003244582B06
IBAN: NL30KNAB0411080709 t.n.v. Tjerra
BIC: KNABNL2H

Artikel 2 - Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzending binnen Nederland is gratis. Voor verzending naar het buitenland gelden extra kosten. Tjerra behoudt zich ten alle tijden het recht voor om prijzen, beeld –en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere aankopen.

Artikel 3 - Bestellen
U kunt direct via de website bestellen. Tjerra is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Tjerra bevestigd werd. Tjerra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

Artikel 4 - Betaling
Betaling kan plaatsvinden per IDEAL. Tjerra levert het product nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Tjerra de betaling heeft ontvangen. Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten.

Artikel 5 - Levering, levertijd
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Bij artikelen uit de webshop (op voorraad) is de levertijd na ontvangst van uw betaling 2-4 werkdagen. Mocht de levertijd langer zijn dan wordt u daar spoedig van op de hoogte gesteld.

De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Tjerra is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van een verzending door het postbedrijf. Alle bestellingen worden met zorg verpakt.

Artikel 6 - Retourneren van bestelling
Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn over uw bestelling dan kunt u deze binnen 14 dagen ongebruikt en onbeschadigd retourneren. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail.

De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.

Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort op uw rekening, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd werd.

Arikel 7 - Voorwaarden van goede retournering
Voorwaarden van goede retournering zijn:
- goede verpakking
- voldoende frankering
- kopie van factuur toevoegen
- het product is onbeschadigd, ongebruikt en ongewassen

Artikel 8 - Beeld- en tekstmateriaal
Tjerra poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Tjerra niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.

Artikel 9 - Privacy
Tjerra geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Tjerra gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het verwerken van uw bestelling.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Tjerra en de producten van Tjerra voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Tjerra is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Tjerra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tjerra. De aansprakelijkheid van Tjerra is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Artikel 11 - Klachten
Eventuele klachten kunnen doorgegeven worden via mail naar info@tjerra.nl. Elke mail wordt met zorg behandeld en beantwoord. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie (te vinden op http://ec.europa.eu/odr ).

Artikel 12 - Overmacht
Tjerra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen, ziekte en transportstagnatie. In geval van overmacht is Tjerra nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 13 - Intelectueel Eigendom, content site
De auteursrechten zijn juridisch beschermd door het BOIP. Er mag niets van deze website worden overgenomen zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjerra. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, artikelen, afbeeldingen en dergelijke van deze website te copieren of te dupliceren, op welke wijze dan ook! Iedere (al dan niet opzettelijke, dreigende) inbreuk hierop is dan ook strafbaar.

Artikel 14 - Bindend
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de Akkoord-knop. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn voor de klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Tjerra | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel